Geur en geluid

Geur en geluid

Geur en geluid zijn de oudere zintuigen, deze hebben in ons brein een bijzonder traject. Een deel van de prikkel ervan lijkt de censuur van de thalamus te ontsnappen en wordt direct geregistreerd in het limbisch systeem – een evolutionair ouder deel van ons...