Systemische massage

Systemische massage

Systemisch werken óp het lichaam, ook wel systemische massage genoemd, brengt dan al deze technieken onder één noemer; door te ervaren wat  je ooit gemist hebt, steun of vertrouwen, leer je weer je ‘thuis te voelen’ in je eigen lijf. Als je veiligheid kunt ervaren in...