Systemische massage

Gepubliceerd: 21 juni 2021

Auteur: Judith Konings-Engelen

Systemisch werken óp het lichaam, ook wel systemische massage genoemd, brengt dan al deze technieken onder één noemer; door te ervaren wat  je ooit gemist hebt, steun of vertrouwen, leer je weer je ‘thuis te voelen’ in je eigen lijf. Als je veiligheid kunt ervaren in je lichaam, kan ook je ziel zich weer roeren – ervaar je je leven weer als kloppend, dan past hoe je je voelt weer meer bij wat je gebeurd.

Lichaamsgericht systemisch werken betekent dat je je geest niet langer beperkt tot je hoofd waar deze het denken voedt en je in de buitenwereld betrokken houd. Door je geest vrijelijk door je hele lijf te ervaren, ofwel: de aandacht of focus naar binnen te verleggen, ook daar waar het pijn doet, spanning of angst geeft, kun je diepere ontspanning leren bereiken.

Je eigen lichaam wordt dan je bedding; je kunt dan ‘rusten in jeZelf’ – je ziel kan zo weer thuiskomen. Deze is vaak ‘zoekgeraakt’ in de mallemolen van de alledaagse verplichtingen of juist doordat je heel veel pijnlijke en moeilijke situaties meegemaakt hebt. Hoe ongrijpbaar het begrip ziel ook mag wezen voor iedereen – ze is voelbaar als de dingen voor jou samenvallen. Ze is voelbaar als het leven even op een dieper niveau begrepen kan worden, als je voelt dat het klopt; jij en dit leven. Je komt dan weer in verbinding met alles om je heen, maar nu vanuit diepere verbinding met jezelf. Dat geeft kader, begrenzing, vertrouwen.

In ons huidige dagelijkse leven sluiten we de geest vaak op in ons hoofd.
We gebruiken alle focus dan om te denken, plannen, organiseren, beredeneren, controle te houden. Maar de geest hoort vrijelijk door ons lichaam te kunnen reizen; we zijn tenslotte die prachtige combinatie van stoffelijk en onstoffelijk: lichaam en geest. Als je geest vrij door je lichaam kan gaan, dan heet dat in vakjargon dat je lichaamsbewustzijn sterker wordt.

Verbeelding is een kwaliteit van de Geest.
Door je verbeelding lichaamsgericht in te zetten kun je onderzoeken welke betekenissen jij geeft aan de relaties die je bent aangegaan om je heen, tijdens je hele leven. Deze zijn namelijk voelbaar in je lijf. Voelen is een kwaliteit van het lichaam.

Relaties betekenis geven, dat begint al als baby;
De relatie met je opvoeders is vaak de eerste. Daarin komt al hun eigen thematiek, en van die tijd, in aan bod. Zo kan een oorlog zóveel invloed gehad hebben op bijvoorbeeld grootouder, dat dat in het nu nog voor jou voelbaar is. Jij reageert daar op en als kind pas je je vaak daaraan aan. Dat worden je kind-oplossingen, die heel vaak heel bepalend blijven voor de rest van je leven; je reageert dan vaak op de manier die je je al als kind eigen gemaakt hebt.  Hóe je dat doet, dát vormt je karakter.

Door deze (karakter) structuren te onderzoeken kun je daar een beetje los van komen.
Door je verbeelding, je levenservaring en je herinneringen lichaamsgericht toe te passen, kun je het Veld betreden, waar je deze energetische structuren kunt onderzoeken door te voelen wat ze met je doen.

Het Veld kent een kleiner veld, gekenmerkt door je familie structuren en een groot veld, waarin de archetypes van Jung kunnen verschijnen, zoals die betekenis hebben voor jou. Dat is dan het ‘collectieve onbewuste veld.’ In het Veld verschuiven door onderzoek en energetisch werk  jouw energetische verbindingen, wat doorwerkt in je dagelijks leven. Zo kun je wat meer vrijheid vinden, wordt je minder geleefd door je overtuigingen en je conditioneringen.

Het werken met het veld en de energetische structuren heet systemisch werk.
Het is altijd een dynamisch terrein en in principe is alles goed zoals je het aantreft: het vertelt je waar je nu staat, in relatie tot anderen, en wat dat voor jou betekent. Alles draait erom, hóe wij ons verhouden tot die thema’s uit dat veld en we kunnen dat met ons lijf ervaren; het blootleggen van bepaalde (familie) structuren geeft ons een bepaald gevoel, een emotie, die wij ervaren in ons lichaam. Je kunt bij systemische werken heel letterlijk geconfronteerd worden met hóe een bepaalde relatie je verdriet doet, of hoe je niet los kunt komen van de invloed van een bepaald familielid. Of waarom je zo zorgelijk bent; je bent dan vaak de zorg van iemand overgaan nemen (vaak een overleden opvoeder); je staat niet op je éigen plek.

Door de plek te onderzoeken die jij innam of nog inneemt binnen structuur van je familie krijg je zicht op de plek zoals je die als kind toebedeeld kreeg.
Door lichamelijk te ervaren wat het met je doet als er in die verhouding wat verschoven wordt ontstaat er ontspanning, stroming, warmte. Je krijgt je autonomie weer terug. In het systemisch werk heet dat het verschil tussen je plek aannemen en je plek innemen; als kind neem je vaak die plek in die door je opvoeders gecreëerd wordt, bijvoorbeeld doordat ze erg afwezig waren of misschien juist erg aanwezig waren. Dit gebeurd als gevolg van de magische liefde die je als kind voor je ouders voelt. Daar is niks verkeerds aan, ieder kind heeft dergelijke oplossingen ingebracht om de relaties met de familie zo goed mogelijk te houden.

Maar het bepaald óók hoe je je als volwassen persoon verhoud ten opzichte van je omgeving.

Door systemisch werk wordt je je ervan bewust dat dat dat niet je rechtmatige plek was; immers, een kind hoort bijvoorbeeld niet voor een ouder te zorgen, dat hoort juist andersom. Dat betekent ook weer niet dat je geen zorg verlenen mag aan een ouder; je bent je er alleen bewust van dát je dat doet, hóe je dat doet en wat dat voor je betekent. Er komt dan bijvoorbeeld meer keuzevrijheid, minder schuldgevoel. Hierdoor kun je energetisch in je eigen systemen een verandering maken, die doorwerkt in het dagelijks leven. Je staat er dan letterlijk anders in.

Het lichaam wordt bij energetisch werk ingezet als detector, wat een krachtig kompas geeft in hoe we de (familie) verhoudingen ten opzicht van onszelf ervaren. Op deze plekken in het lijf is kou, spanning, leegte vaak goed voelbaar. Bij systemische massage en aanraking is dat gevoel de leidraad.

Wat gebeurt er in dat lijf door deze systemische verstrikkingen?
Daar met je bewustzijn helemaal bij te zijn, zonder oordeel, kan heel bevrijdend werken. Als er een ‘verstrikking’ blootgelegd wordt, van binnen uit bekeken, gevóeld wordt, verliest deze z’n sterke grip op ons: eenmaal uit het onderbewuste gehaald is zo’n structuur niet meer verantwoordelijk voor ons automatisch reageren, we kunnen ons dan weer wat vrijer bewegen, er komt weer levenslust terug. We hebben er dan letterlijk het licht van ons bewustzijn over laten schijnen en kunnen dat in ons lijf ervaren.

Dat lijf weer terug bewonen, de leegte weer vullen, geeft de ervaring van bedding; het kunnen rusten met ons Zijn in ons Zelf. Je kunt dan ervaren dat je ziel ‘terug geroepen’ is; je bent weer in verbinding met jezelf.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This