Geur en geluid zijn de oudere zintuigen, deze hebben in ons brein een bijzonder traject. Een deel van de prikkel ervan...